About

Hello beautiful!!!

I created this blog to share all my experiences about beauty for you guys. I’ll try to write in both English and Vietnamese for everyone in the world to follow easily. However, English is not my mother tongue so if I have mistakes, please don’t criticize me 😀 Hope you enjoy! ♥

Xin chào mọi người!!!

Mình lập blog này để chia sẻ với mọi người tất cả mọi thứ về làm đẹp. Mình sẽ cố gắng viết cả 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt để mọi người có thể dễ theo dõi. Nhưng mà tiếng Anh ko phải tiếng mẹ đẻ của mình đâu nên nếu mình có sai sót gì thì mọi người đừng ném đá nhé 😀 Mong mọi người sẽ thích! ♥

Background: Nhi Nguyen ~ 1998 ~ Hanoi ~ Vietnam ~ Currently studying in Finland

Advertisements